Актуални полети
Всички
от Град/Летище до Град/Летище Дата Авиокомпания Номер на полет Цена и резервация
 
* Уважаеми клиенти, информацията публикувана на този сайт е с информационна и рекламна цел, която подлежи на промяна и не може да бъде считана за изчерпателна и крайна. При необходимост, Флай Тур си запазва правото, да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени своевременно. За актуална и вярна информация се счита тази, предоставена от офисите на Флай Тур съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ. Обявени цени в евро се изчисляват в левовата равностойност на еврото по курса на БНБ за деня на плащане. Флай Тур е сключил застрахователен договор Отговорност на туроператор по чл. 42 от Закона за туризма със Застрахователна компания ЗАД "Алианц България" АД, номерът на застрахователната полица е № 13160150200000016.